Fanitarana ny fe-potoana mahakasika ny fitsirihana ara-ketra, ny fitarainana amin'ny fifanolanana sy ny fitondrana ny raharaha eny amin'ny COFI

Ireo fepetra ireo dia mikasika manokana ny fanarahana ireo antontan-taratasy CSP sy ny fitsirihina ifotony VSP. Tohiny