Décision N°02/2022-MEF/SG/DGI du 28 février 2022

Fanapahan-kevitra laharana 02/2022-MEF/SG/DGI tamin’ny 28 Febroary 2022 izay nanitsy ny fepetra voalazan’ny fanapahan-kevitra laharana 03-MFB/SG/DGI/DELF tamin’ny 4 Aprily 2012 mikasika ny fampiharana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-06.01 faha-26.3. fehintsoratra.

Miantraika amin’ireo olona iharan’ny VAT manokana ireo fepetra ireo, manitsy ny fetran’ny Ar 200.000, araka ny fanapahan-kevitry ny 4 aprily 2012 voalaza etsy ambony, izay Ar 500.000.

Raha tsiahivina, ny fandoavana ny fifampiraharahana ataon’ny mpandoa hetra iharan’ny VAT amin’ireo mpamatsy tsy andoavam-bola dia tsy azo atao amin’ny vola mihoatra ny tokonam-baravarana voafaritry ny soratra manankery. Tohiny