Lalàna n-2021-27 tamin'ny 19 Des.2021 momba ny LFI ho an'ny 2022

Slide mampiseho ny fepetra ara-pitantanana sy ny fepetra ara-dalàna nampidirin'ny Lalàna ara-bola ho an'ny taona 2022. Ny ambangovangony