Fangatahana accreditation

Araka ny voalazan’ny andininy faha-01.01.14 II A al.2, 01.01.52 al.3 sy 5, 01.03.04.14,
06.01.09 bis, 20.06.12 al.2 an'ny CGI ary naoty n 002-MEF/SG/DGI/DLFC tamin'ny 10 Desambra 2021. Hijery