Fanemorana ny fe-potoana hanambarana ny zon'ny fifandraisana amin'ny 30 jona 2022.

Ireo fanambarana ireo dia tsy maintsy apetraka sy hamarinina amin'ny alàlan'ny
sehatra hanaovana fanambarana an-tserasera momba ny zon'ny fifandraisana, mifanaraka amin'ny fepetra
andininy faha-20.06.12 al.3 sy 20.06.15 al.4 amin’ny Fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra. Tohiny