Fanambarana, fandoavam-bola ary fametrahana ny tatitra ara-bola IR 2021

Ny adidy amin'ny fanambarana sy fandoavana ny hetra amin'ny fidiram-bola (IR) 2021 ary koa ny fametrahana ny tatitra ara-bola mifandraika amin'izany. Tohiny