Fametrahana ifotony ireo "caisses enregistreuses"

Natao mba hanarahana akaiky ireo filazalazana ara-ketra voaray eny amin'ny ivo-ketra no nametrahana ifotony ireto "caisses enregistreuses" any amin'ny mpandoa hetra voakasik'izany ... [tohiny]