Fanitarana ny fe-potoana hatramin'ny 19 jolay 2022 taorian'ny fampiharana ny "e-remboursement".

 Ao anatin'ny fampiharana ny maody "e-remboursement" ao amin'ny e-Hetra dia mety ho tsapa ny fanakorontanana vonjimaika.

Araka izany, mampahatsiahy ny mpandoa hetra fa nahemotra amin’ny talata 19 jolay 2022 ny fe-potoana hanaovana tatitra amin’ity zoma ity. tohiny