Lalàna n°2022-012 manitsy ny lalàna momba ny fitantanam-bola amin’ny taona 2022

Miaraka amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana 8% amin'ny 2022, mety hiakatra ho 9,2% amin'ny volana Desambra, izay hiorina amin'ny 7% amin'ny 2023, ny toe-karena Malagasy dia miatrika ny ady amin'ny Ukraine sy Rosia, ny areti-mifindra voajanahary amin'ny telovolana voalohany, ny valan'aretina COVID. Apetraka ny drafitra ekonomika momba ny fambolena, indrindra ny vary. Jereo ny antsipiriany