FANGATAHANA FAMERENANA NY TROSAN-KABA, EFA AZO ATAO EO AMIN’NY ATERINETO

Madagasikara dia mandroso amin'ny digitalization ny tolotra fitantanana. Ny minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola amin’ny alalan’ny Foibem-pitondrana Ankapobe ny Hetra (DGI) miaraka amin’ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana no nanomboka ny zoma teo ny fampandehanan-draharaha ny famerenana ny trosan-kaba e-credit TVA teo anatrehan’ny minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison sy ny Solontenan'ny Pnud, Natasha van Rijn.

Ity hetsika ity dia fampiasana ny teknolojia ara-kajy mirindra amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny tolotra ary koa hanatsarana ny fanetsehana ny loharanom-bola anatiny ho an’yny fampandrosoana. Taorian'ny fametrahana ny e-hetra, ny fampidirana ny e-bilan , efa natao niaraka tamin'ny fanohanan'ny Pnud, ny e-credit TVA dia azo jerena amin'ny sehatra anhabaka natao ny Fitodrana Ankapobe ny Hetra. mamela, araka ny Andininy 06.01.24 ao amin'ny Fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra, ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny Faritra malalaka, ho an'ny mpanondrana, ho an'ny olona hetra manao fampiasam-bola amin'ny fepetra sasany, ireo orinasan-tsolika ambony ao anatin'ny fepetra amin'ny fanatanterahana sy fanarahana ny fizotran'ny famerenana trosan-kaba.

Tamin’ny fanokafana ity e-credit TVA ity dia nanamafy ny solontenan’ny Pnud eto Madagasikara fa araka ny drafitra stratejika 2022-2025, ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana dia miompana amin’ny fanavaozana stratejika, ny fifindrana nomerika ary ny famatsiam-bola ho an’ny fampandrosoana mba hampiroboroboana ny vahaolana amin’ny fampandrosoana mirindra. momba ny laharam-pahamehana nasionaly. Androany noho ny fandraisana an-tanana avy amin’ny Foibem-pitantanana ankapobe ny Hetra amin’ny fametrahana ny famerenana trosan-kaba e-credit TVA amin’ny sehatra nomerika e-hetra, dia tsy nisalasala izahay nanavao ny fanohananay amin’ny fanatsarana ny fitaovana miasa amin’ny fanetsehana ny harena anatiny eto Madagasikara”, hoy ny fanazavana. Natasha van Rijn.

Ho an’i Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison: “Io fomba fiasa ara-drariny kokoa amin’ny famerenam-bola io dia midika ihany koa ny fitantanana tsaratsara kokoa ny TVA, satria ny tena zava-misy sy ny fahamarinan’ny crédit TVA dia miankina amin’ny fampiharana araka ny tokony ho izy ataon’ny olona hetra, ny mekanika TVA izay natao ho tsy miandany. Noho izany, tianay ny hanararaotra ny fandrafetana ity fitaovana ity mba hametrahana ny fitantanana ny TVA amin'ny fototra tsara.'

Amin'ny sehatra e-hetra, ny e-credit TVA dia tantanana amin'ny dingana roa:

Ny fametrahana ny fangatahan'ny mpandoa hetra amin'ny toerana voatokana sy ny fandraisana/fikarakarana ny fangatahana ataon'ny tompon'andraikitry ny DGI amin'ny toerana voatokana. Ankoatr'izay, misy ny fotoana ahafahan'ny mpandoa hetra manara-maso ny satan'ny fangatahana azy ireo amin'ny Internet.

Raha vao nahazo alalana hiditra ny tompon'andraikitra amin'ny orinasa na orinasa nahazo alalana hitantana ny adidin'ny hetra, dia afaka mametraka ny fangatahana eo amin'ny faritra natokana ho an'ny mpandoa hetra izy ary misintona ny antontan-taratasy manohana ny fangatahana.

Ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola amin’ny alalan’ny Foibem-pitantanana ny Hetra sy ny fanohanan’ireo mpiara-miombon’antoka aminy izay ampiasain’ny Pnud ny teknolojian’ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana mba hirosoana amin’ny dingan’ny nomerika voamariky ny zava-bita lehibe: fampiharana ny e-hetra, ebilan, e-credit TVA, SAFI, sns.

Ny fampiharana ireo fandaharan'asa fampandrosoana iraisam-pirenena isan-karazany dia mitaky fanetsiketsehana famatsiam-bola lehibe, anisan'izany ny harena an-trano. Vao mainka izany satria ny fanalalahana ara-barotra dia mety hampihena ny vola miditra amin'ny varotra amin'ny tontolo ivelany. Ity tolotra tolotra vaovao ity dia maneho tanjona telo farafahakeliny:
- Raha ny fijerin'ny sehatra tsy miankina, izay maoteran'ny fitomboana ara-toekarena sy ny famoronana asa, ny fampidiram-bola sy ny fanafainganana ny fandoavana ny trosan-kaba dia hanamaivana ny fikorianan'ny volany ary hitondra anjara biriky amin'ny fanatsarana ny tolotra ;

- Ho an'ny fitantanan-draharaha, ny rafitra azo antoka amin'ny famerenana ny trosan-kaba dia ahafahana manamora ny fanaraha-maso, mampihena ny fifandraisana eo amin'ny mpandoa hetra sy ny mpiasam-panjakana matetika miteraka kolikoly sy tsy fahampian'ny volam-panjakana;

- Ambonin'izany, noho ny fiparitahan'ny tsimok'aretina Covid-19 izay tsy maintsy atrehan’ny firenena, ny fametrahana ity sehatra ity dia ahafahan'ny Fanjakana sy ny mpandoa hetra manao fifampiraharahana ny hetra, tsy mila mihetsika. Mety hampihena ny fivezivezena izany.