"Sommaire de la politique fiscale", 10eme parution, année 2015.

Araka ny endrika sosialy sy ekonomika ankehitriny ary ny tanjon'ny fampidiran-ketra, ny politika ny hetra taona 2015 dia mitodika indrindra amin'ny fanitarana ny fanangonan-ketra, ny fitsinjovana izany ary ny fanamafisana ny eo amin'ny lafiny fitantanana azy. [Ny ambangovangony]