Hetra ny Mpitatitra

Sara farany ambany:

  • Voaloa isaky ny fiara, ho an’ny mpitatitra olona sy entana an-tanety Jereo ny maridrefin’ny Fitantanana (www.impots.mg)
  • Ar 100.000 + 5p1000 CA, ho an’ny mpitatitra hafa. Ny Tohiny