Hetra Tambatra

Ny adidin'ny mpandoa hetra

 
• Ho an'ny orinasa ara-barotra: fitahirizam-bola araka ny PCG 2005
• Ny hafa, ao anatin'izany ny vola miditra < Ar 100.000.000: Mitahiry diary momba ny tapakila sy fandaniana
• Ny hafa, izay eo anelanelan’ny Ar 100.000.000 ka hatramin’ny Ar 200.000.000 ny vola azony: Fitantanam-bola araka ny Rafitra vola kely indrindra (MPS).

• Famokarana fanambarana manokana sy fanambarana ny fidiram-bola avy amin'ny tany sy/na fifanarahana ho an'ny daholobe, ary ny fidiram-bola matihanina

• Fihazonana telo taona an'ireo diary ireo sy ny antontan-taratasy fanohanana mifandraika amin'izany, ny fanolorana izany na inona na inona fangatahan'ny DGI. Tohiny