Fanapahana laharana faha:02-2016 du 22 juin 2016

Mba ho fanamorana ny fitantanana ireo mpandoa hetra sy ho fandrafetana ny fandaminana anatiny eo anivon'ireo ivon-ketra dia natao ity toro-lalana ity amin'ny fomba fandefasana ireo atontan-taratasy isan-tsokajiny. [Ny ambangovangony]