Hetra ny ONG

Adidin'ny ara-ketra ny ONG


tsy iharan'ny lalàna iombonana


IR: Famokarana isaky ny faran'ny taona ara-bola, any amin'ny biraon'ny hetra mahefa amin'ny faritany, ny tatitra ara-bola sy ny tatitra momba ny asa momba ny tena fampiharana.
Adidin'ny ONG


eo ambanin'ny fitondran'ny lalàna iombonana


    ▪    Fanambarana IR + EF araka ny PCG2005
    ▪     VAT ho an'ny ONG manao asa hetra: petra-bola isam-bolana alohan'ny faha-15 amin'ny volana manaraka ny fanambarana sy ny fandoavana ny sandan'ny VAT.

Raha ONG mahazo tombony amin'ny vola miditra amin'ny famatsiam-bolam-panjakana
IMP (Hetra amin'ny famatsiam-bola ho an'ny daholobe). Haka ny ambangovangony