LALÀNA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKÀNA HO AMIN’NY TAONA 2023

Fanazavana momba ny fepetra sasany momba ny hetra mba hahazoana antoka ny fidiram-bola:
Sahan'ny IMP: izay mahazo tombony amin'ny fidiram-bola avy amin'ny tsena ho an'ny daholobe, amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka, fifanarahana ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka;... Tohiny