Fehezan-dalàna momba ny hetra

Mandrakotra ny fitsipiky ny hetra, amin'ny famaritana ny hetsika azo aloa sy ny fototry ny hetra, ity fehezan-dalàna momba ny hetra ity dia manampy amin'ny fitadiavana ny rafitra mety. Bebe kokoa