Fanambarana tamin'ny 12 Mey 2023

Mifandraika amin'ny adidy amin'ny fanambarana sy fandoavana hetra amin'ny fidiram-bola (IR) 2022 ary koa ny fametrahana ny tatitra ara-bola mifandraika amin'izany. Tohiny