Vaovao ny hetra telovolana faharoa 2023

Ny vola miditra ao anatin'ny DGI raha oharina amin'ny vinavinan'ny LFI 2023 nandritra ity vanim-potoana ity.

Raha jerena ny fivoaran'ny fidiram-bolan'ny hetra amin'ny lafiny IR, IRSA, IS, IRCM, IPVI, IMP, ka vokatra tsara raha oharina tamin'ny taona teo aloha.

Ny Tohiny momba ny IRBG, IBS, DA, TVA….