DGI, miasa amin'ny fahatombanana sy ny fahatanterahana ara-pitantanana

Ao anatin’ny iraka fanaraha-maso ara-pitantanana sy fitantanam-bola eo anivon’ny sampandraharahan’ny asa fampandehanan-draharaha eto amin’ny faritra Analamanga amin’izao fotoana izao ny sampandraharahan’ny Fitsirihana anatiny, sampandraharaha mikambana izay eto anivon'ny Foibe fitantana ankapoben'ny Hetra.