Lalàna ny fitantanam-bola ho an'ny taona 2024

Lalàna laharana faha: 2023-021 mametraka ny lalàna momba ny vola ho an'ny taona 2024.

 

Miompana kokoa amin'ny sehatra fampiasana olona, 2024, fanohanana ny fitomboana haingana, ny fitohizan'ny politikan'ny indostria, ny fandrisihana ho an'ny fampiasam-bola tsy miankina hanentanana ny famoronana asa ary ny fanamafisana ny fampiharana ny politikam-pirenena ho an'ny fitsinjaram-pahefana vao miforona izay mijanona ho sehatra manan-danja amin'ny dingana fampandrosoana eto Madagasikara.

 

- Fampihenana 30% ny haba manokana sy ny hetra amin'ny fanodinana ny vokatra avy amin'ny harena an-kibon'ny tany (3,5% raha tokony ho 5%);

Ny tohiny