Fanamarihana voalohany: fanitarana fe-potoana hanomezam-baliny.

Filazana mahakasika ny fanitarana ny fe-potoana famaliana ny fampandrenesana fanamarihana voalohany avy amin’ny fisafoana hetra. ny tohiny