Fehezan-dalàna mifehy ny hetra 2024

Ireo Vatantenan'olona na fikambanana mizaka ny zo aman'andraikiny, manao asa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana na inona na inona ny vola miditra aminy, dia iharan'ny hetra amin'ny fidiram-bolany rehetra. Ny olona manao hetsika ao anatin'ny rafitry ny asa ara-pahasalamana dia afaka misafidy ny ho iharan'ny hetra amin'ny famoronana. Ny fepetra fampiharana ireo fepetra ireo dia napetraky ny fitsipika. CDI .Art.01.01.05.V  . Ny Tohiny