Fehezan-dalàna mifehy ny paika ara-ketra

Ho an’ireo mpandoa hetra tsy iharan’ny hetra fanampiny, dia tsy maintsy ampidirina amin’ny fanambarany ihany koa ny lisitry ny mpamatsy azy sy ny fividianany entana sy serivisy manaraka ny modely nomen’ny Fitantanana. Art.I.16  Ny tohiny