Torolalana amin'ny famerenana TVA

  • Inona no atao hoe famerenana TVA?
  • Inona no antony hanaovana io famerenana TVA io?
  • Ireo fepetra amin'izany famerenana TVA izany
  • Ireo taratasy ilaina raha angataka famerenana TVA
  • Ny antony mety hanadavana io famerenana io
  • Ny tokony atao raha toa ka misy fitarainana

Ny ambangovan'ireo no hita ato amin'ny torolalana ho an'ny famerenana TVA