Instruction n°756 MFB/SG/DGI ny 01 Septambra 2016 ho fampiharana ny torolalana mahakasika ny famerenana TVA

Ny fampiharana io torolalana io , izay tsy mahasolo velively ny CGI, dia manamarika ny finiavan'ny foibem-pitanana ny hetra amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny fanatsarana ny tolotra.

Ireo fangatahana rehetra manomboka ny volana  septambra 2016,dia tsy maintsy iharan'ireo fepetra voalazan'ity torolalana ity. Ny ambangovangony