Filazàna fifaninanana

Fifaninana: Fiofanana ho tompon'andraikitra ambony amin'ny fitantanam-bola- panjakàna

Ny Fangatahana sy ny atotan-taratasy ilaina ary fisoratana anarana dia aterina ao amin’ny Birao ny Foibe fitantanana ankapobe ny letra, farafahatarany ny 30 Oktobra 2019 ho  an’ireo hifaninana ENFIP , ary farafahatarany ny 27 Aprily 2020, ho an’ireo manan-tsafidy ho amin’ny Oniversite PARIS- DAUPHINE.

Atotan-taratasy fisoratana anarana sitomina,

Kiboky

Fifaninànana hanitraka fanofanana ho mpandraharaha ambony amin'ny fitantanam-bolam-bahoaka.  (ENFiP 2018-2019)

Ireo fepetra , ny antontan-taraasy ilaina ary ny taratasy fenoina izay aterina ao amin'ny DGI porte 420 Immeuble MFB Antaninarenina alohan'ny 08 Novambra 2017.

[Vakio]