Fanazavana tomba ny Hetra anatiny misatra amin'ny lalana mifehy ny fitantanm-bolam-panjakana 2017.

Araka ny Vina tamin'ny taons 2014 dia voavolavola ny fampiharana ny hetra anatiny ho an'ny kaominina manomboka ny tahona 2017. Fanazavan'ny Tale jeneraly ny fitantanana ny Hetra.