Fehezan-dalàna mifehy ireo fomba ara-ketra 2024

Ho an’ireo mpandoa hetra tsy iharan’ny hetra fanampiny, dia tsy maintsy ampidirina amin’ny fanambarany ihany koa ny lisitry ny mpamatsy azy sy ny fividianany entana sy serivisy manaraka ny modely nomen’ny Fitantanana. Art.I.16. Ny tohiny

Daty niova farany: 07 febroary 2024

Fehezan-dalàna momba ny Hetra 2024

Ireo Vatantenan'olona na fikambanana mizaka ny zo aman'andraikiny, manao asa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana na inona na inona ny vola miditra aminy, dia iharan'ny hetra amin'ny fidiram-bolany rehetra. Ny olona manao hetsika ao anatin'ny rafitry ny asa ara-pahasalamana dia afaka misafidy ny ho iharan'ny hetra amin'ny famoronana. Ny fepetra fampiharana ireo fepetra ireo dia napetraky ny fitsipika. CDI .Art.01.01.05.V Ny Tohiny

Daty niova farany: 07 febroary 2024

Fehezan-dalàna mifehy ireo fomba ara-ketra 2023

Manomboka amin'ny fisoratana anarana ka hatramin'ny fanambarana sy fandoavana ny hetra, amin'ny alalan'ny adidy momba ny karazana hetra tsirairay, ny CDF dia manome ny vaovao ilaina. JEREO

Fehezan-dalàna momba ny Hetra 2023

Mandrakotra ny fitsipiky ny hetra, amin'ny famaritana ny hetsika azo aloa sy ny fototry ny hetra, ity fehezan-dalàna momba ny hetra ity dia manampy amin'ny fitadiavana ny rafitra mety. Bebe kokoa