Recueil des textes Législatifs et Règlementaires

http://portal.impots.mg/textes

Anatin’ny fangaraharana tanteraka, manakaiky kokoa ny mpandoa hetra ary ho fandrindrana maharitra  dia navondrona amin’ny fitaovanam- pamakiana iray ireo lalana mifehy ny fitantanana ankapoben’ny Hetra eto Madagasikara. Ny famakiana Izany dia malalaka ho an’ ny rehetra.