Lalana ankapobe mifehy ny Hetra 2017

Ny antony fampiharan-ketra sy ireo fepetra amin’izany, ny taha alaina, sy ny sazy mihatra , Ireo hetra misy sy ny momba momba azy manaraka ny lalana mifehy ny fitantanam-bola eto amin’ny firenena Malagasy ho an’ny taona 2017.