Hitsivolana laharana 25508/2017 tamin'ny 12 Oktobra 2017

Mametraka fa manomboka etoana dia ny NIF no ahafatarana  ny tsirairay izay manao raharaha eto anivon'ny Ministera ny Fitantanam-bola sy ny Teti-bola.Tohiny