Fanalefahana Hetra

Mandritra ny fankalazana ny fha roapolo taonan'ny DGI, Mba ho fanentanana ny mponina amin'ny fanefana ny hetra sahaza sy ny ady amin'ireo sehatra tsy ara-dalana, dia misy fepetra vitsivitsy miavaka ho fanalefahana hetra. ... Tohiny