Fanapahana laharana 01MFB/SG/DGI tamin'ny 25 Janoary 2018

Mahakasika ny fampihana ny artikla 01.01.10.17 sy 03.10.40 ao amin'ny lalana ankapobe ny hetra, izay mamaritra ireo toromarika arahina raha hamotika entana tsy famarotra intsony. Ny ambangovangony.