Akon'ny hetra : 48 , Desambra 2017

-> Fanehoana ireo fandraisana anjara tamin'ny hetsika isan- tsokajiny ho fampahafantarana ny lalàna mikasika ny fandoavan-ketra,

--> Ireo fepetra ara- ketra nasiam- panovana hita ao amin'ny lalàna ny fitantanam- bolam-panjakana 2018.

--> Ny ambangovango ny fankalazana ny faha roapolo taona ny DGI. Tohiny