Fanapahana N: 02, ho fampiharana ireo fepetra vaovao ny LF 2018

Fanamarihana momba ireo vokatry ny fanovana eo amin'ny fepetra famorian-ketra mahakasika ny IR, IS ary ny TVA ... Tohiny