Fanapahana 02MFB/SG/DGI tamin'ny 30 Martsa 2018

Mamafa sy manolo ny fanapahana laharana 12MFB/SG/DGI tamin'ny 10 Febroary 2017, mikasika hetra farany ambany aminy Hetra Tambatra.  Ny ambangovangony