Filazana tamin'ny 11 Jolay 2018, mahakasika ny fe potoana farany fandoavan-ketra

Noho ny antony ara-teknika dia mihemotra ny 23 Jolay 2018 ny fe-potoana fanambarana sy fandoavan-ketra. Haka ny filazana