Akon'ny Hetra n: 54, Fév 2019

  • Tombontsoa ho an'ny mpandoa hetra ny tsy fampisàna taratasy sy ny fanavaozana ara-teknolojika entin'ny sampandraharaha ny hetra amin'ny alalan'ny HetraOnline sy HetraPhone.
  • Fihaonana isan-taona amin'ny mpandoa hetra, dia ny fampahafantarana ireo fanovàna entin'ny LFI 2019.