Atotan'isa

 

Ireo biraon-ketra sy ny mpiasa isan-tsokajiny

TAONA 2015

Ny Biraon-ketra misy

Direction des Grandes Entreprises: 1 (Amparibe)

Driection Régionale des Impôts : 14 (Alaotra mangoro, Analamanga, Anosy, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Boeny,Diana,  Haute Matsiatra, Itasy, Menabe, Sava, Sofia, Vakinakaratra, Vatovavy Fitovivany)

Service Régionale des Entreprises: 9 (Analamanga1 et 2, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Boeny, Diana, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Vakinakaratra)

Centre Fiscal: 89 (Amparafavola, Ambatondrazaka, Andilamena, Moramanga, Belo Tsiribihina, Vohemar, Ambanja, Sabotsy Namehana, Taolagnaro, Andramasina, sns ...) DGI/SSP du 26/11/2015

Ireo mpiasan'ny hetra

Mpisafo raharaha ny hetra: 391

Mpanara-maso ny hetra: 315

Mpandraharaha ny hetra: 251

sokajy fanampiny: 288

Mpiasa mitovy zo amin'ny foktionera EFA: 404

Mpiasa amin'ny fotoana voafetra ECD: 200

Tabilao mirakitra ny isan'ireo:  Biraon-ketra, ireo mpandoa hetra ara-dalana sy ny mpiasan'ny hetra misahana izany

Vokatra manerana ny Nosy

  Biraon-ketra Mpandoa hetra  Mpiasa
DGE 1 611 87
SRE 9 3 900 191
CF 100 195 391 1 144
totaly kely 110 199 902 1 422
Hafa     427
Totaly     1 849
 

 DGI/SSP du 24/11/2015

 

 

 

Atotan'isa ny fivoaran'ny hetra voahangona

Atotan'isa ara-ketra anatiny : ny taona 2008 hatramin'ny taona 2014

Mitsinjara ara-tsokajin'ketra voafaritra isan-taona amin'ny Ar miliara,  [Lire]

SSP du 24/11/2015

Ny toetoetry ny fampidiran-ketra anatiny

Taona 2018: vokatra anatiny Septambra 2018

Taona 2018: vokatra anatiny Aogositra 2018

Daty niova farany: 14 may 2019

Hetra anatiny voahangona ny enimbolana voalohany, 2019

Raha oharina amin'ny vinavina dia ahitana fihoarana 15,63 miliara ny hetra voahangona ny enimbolana voalohany tamin'ity taona 2019 ity, izany dia avy amin'ny hetra amin'ny vola miditra ... Statistika

 

Daty niova farany: 21 septambra 2019

Hetra anatiny enimbolana faharoa 2019 - enimbolana voalohany 2020