Fanambarana iraisana amin'ny ladoany, mahakasika ny hetra aloa mialoha amin'ny IR na IS.

Manaraka fehezan-dalàna nasiam-panitsiana ho an'ny 2019, voalaza manaraka ny  01.01.15 et 01.02.06 ao amin'ny fehezan-dalana ny Hetra. Manomboka ny volana Jolay 2019 dia tataovana 2% ny IR na IS izay aloa mialoha. Fanazavana