Instruction n: 001 MEF/SG/DGI/DITEC/SRS tamin'ny 12 Aogositra 2019

- Atotan-taratasy ilaina ahazoana mamokatra alikaola fisotro, fandrehatra sy paraky voahodina,

- Atotan-taratasy ilaina ahazoana fahazoan-dalana hivarotra alikaola sy vokatra avy amin'ny alikaola. Ny Ambangovangony