Filazàna fifàninanana ENFiP 2016-2017

Fifaninànana hiatrika fiofanana ho mpandraharaha ambony ny fitantanam-bolam-panjakàna , izay karakarain'ny ENFiP ho an'ny taom-pianarana 2016 sy 2017.

Ny antotan-taratasy ilaina sy ny mombamomba ny fifàninanana dia hitanao eto.

Any Frantsa no hianatra ireo voaray amin'ny fifàninanana , arakaraky ny fianarana nosafidiana ny toerana aleha. [Vakio]