Filazana momba ny fifidianana kaominaly sy monisipaly

Fanamarinana ara-ketra ho an’ireo candidat amin’ny fifidianana kaominaly sy monisipaly,

Fangatahana sy atotan-taratasy vitsivtsy ilan'ireo kandidà ho an'ny fifidianana kaominaly sy monisipaly izay atao ny 27 Novambra ho avy izao. Andindiny