Hetra anatiny, enimbolana voalohany, taona 2019

Raha oharina amin'ny vinavina dia ahitana fihoarana 15,63 miliara ny hetra voahangona ny enimbolana voalohany tamin'ity taona 2019 ity, izany dia avy amin'ny hetra amin'ny vola miditra ... Statistika