Fanapahana n° 02-MEF/SG/DGI/DLFC tamin'ny 11/10/2019

Ho fampiharana ny Lalana ny fitantanam-bola nasiam-panovana, taona 2019. Ireo fepetra hampiharana ny fanafoanana ny haba amin'ny karama mifandraika amin'ny ora hiasana fanamapiny, izay ferana ho 20 ora. Tohiny