Flash impots telovolana faharoa ny taona 2019

Voatahiry ho 5,94 miliara ambony mihoatra noho ny tanjona teo amin’ny lalàna ny fitantanam-bola nasiam-panitsiana 2019 izay 811,78 miliara. Raha oharina amin’ny tamin’ny taon-dasa dia mihoatra 16,3% izay miteraka ny voahangona ho 114,57 miliara Ariary> Izany dia noho ny fihatsaran’ny letra niditra tamin’ny vola maty, ny TVA, ny hetra aminy karama sy ny mitovy aminy, ny Hetra tambatra ary ny visa ny hajia. tohiny