Statistika ny hetra niditra nandritra ny telovolana fahatelo

Raha araka ny fanadihadihana nataon'ny servisy mpanadihady ara- ekonomika ny hetra, dia Ny hetra tafiditra nandritra ny telovolana fahatelo dia niakatra 649,87 miliara. Izany dia hita fa nisy fiakatra 74,60 miliara izany hoe 13% ny fitomboana nandritra ny taona 2018.Tohiny