Akon'ny hetra n: 59, Nov. 2019

TADAT: Mampiasa ny fitaovana napetraky ny TADAT ny DGI Madagascar, LA GOUVERNANCE DE L’ADMINISTRATION DES RECETTES : Akon'ny fandalovan'ny DGI sy ny DGD tao Cape Town,
E-HETRA PAYEMENT: fitaovana vaovao natao hanefana ny hetra ara-tambazotra.
MIARA-MISOMA 2019: Fandraisana ireo fankasitrahana. Tohiny