Lisitr'ireo ivon-ketra ny DRI Vatovavy Fitovinagny